Geven/ANBI

Stichting Hope Alive Ministries rekeningnummer: NL63 RABO 0364 3418 82

Mocht u meer informatie willen of hoe u ons kunt helpen, projecten kunt ondersteunen of financieel wilt bijdragen neem dan contact met ons email adres: info@hopealiveministries.com

Hieronder kunt u ons volledige beleidsplan inzien (downloaden).

Vanaf 1-1-2021 valt Hope Alive Ministries onder de ANBI toekenning.  

 

ANBI beleidsplan 1.0 (download)

Financieel inzicht   

ANBI publicatie boekjaar 2021 inclusief financieel overzicht (download pdf)

ANBI publicatie boekjaar 2022 inclusief financieel overzicht (download pfd)

De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Hope Alive Ministries zijn verwoord in de doelstelling, vermeld in artikel twee van de statuten.
Het direct en indirect inspireren van christenen en christelijke gemeenten om (praktische) invulling te geven aan het christen-zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Hope Alive Ministries heeft geen winstoogmerk. 
In artikel 3 lid 5 van de statuten is tevens vastgelegd dat leden van het bestuur geen beloning ontvangen voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het besturen van de Stichting. 

In artikel 12 lid 2 van de statuten staat dat bij ontbinding van de stichting het liquidatiesaldo ten goede komt aan een andere ANBI.

Stichting Hope Alive Ministries
RSIN 861826188
KvK nummer 80853889

Voorzitter: Dhr. J. Dijkhuizen
Secretaris: Dhr. R. de Jong
Penningmeester: Mw. A. Ekema
Bestuurder: Dhr. F. Zoetebier

Schuiven naar boven