Geven/ANBI

Stichting Hope Alive Ministries rekeningnummer: NL63 RABO 0364 3418 82

Mocht u meer informatie willen of hoe u ons kunt helpen, projecten kunt ondersteunen of financieel wilt bijdragen neem dan contact met ons email adres: info@hopealiveministries.com

Hieronder kunt u ons volledige beleidsplan inzien (downloaden).

Vanaf 1-1-2021 valt Hope Alive Ministries onder de ANBI toekenning.  

ANBI beleidsplan 1.0 (download)

Omdat de stichting pas kort bestaat is er momenteel sprake van een opstartfase, er zijn daarom geen cijfers van vorige jaren beschikbaar.
Werving en beheer van inkomende gelden bepalen binnen het beleid de activiteiten die ondernomen worden om de doelstelling te verwezenlijken. Derhalve zal eind 2021 het publiceren van een beleidsplan voor meerdere jaren haalbaar en realistisch zijn.   

De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Hope Alive Ministries zijn verwoord in de doelstelling, vermeld in artikel twee van de statuten.
Het direct en indirect inspireren van christenen en christelijke gemeenten om (praktische) invulling te geven aan het christen-zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Hope Alive Ministries heeft geen winstoogmerk. 
In artikel 3 lid 5 van de statuten is tevens vastgelegd dat leden van het bestuur geen beloning ontvangen voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het besturen van de Stichting. 

In artikel 12 lid 2 van de statuten staat dat bij ontbinding van de stichting het liquidatiesaldo ten goede komt aan een andere ANBI.

Stichting Hope Alive Ministries
RSIN 861826188
KvK nummer 80853889

Voorzitter: Dhr. J. Dijkhuizen
Secretaris: Dhr. R. de Jong
Penningmeester: Mw. A. Ekema
Bestuurder: Dhr. F. Zoetebier

Schuiven naar boven