Geven/ANBI

Stichting Hope Alive Ministries rekeningnummer: NL63 RABO 0364 3418 82

Mocht u meer informatie willen of hoe u ons kunt helpen, projecten kunt ondersteunen of financieel wilt bijdragen neem dan contact met ons email adres: info@hopealiveministries.com

Hieronder kunt u ons volledige beleidsplan inzien (downloaden). Op dit moment hebben wij (nog) geen ANBI status en loopt deze aanvraag nog. Afhankelijk van de verwerking van deze aanvraag zal hier zo spoedig mogelijk een update van de aanvraag volgen:  

ANBI beleidsplan 1.0 (download)

Omdat de stichting pas kort bestaat is er momenteel sprake van een opstartfase, er zijn daarom geen cijfers van vorige jaren beschikbaar.
Werving en beheer van inkomende gelden bepalen binnen het beleid de activiteiten die ondernomen worden om de doelstelling te verwezenlijken. Derhalve zal eind 2021 het publiceren van een beleidsplan voor meerdere jaren haalbaar en realistisch zijn.   

De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Hope Alive Ministries zijn verwoord in de doelstelling, vermeld in artikel twee van de statuten.

Hope Alive Ministries heeft geen winstoogmerk. 
In artikel 3 lid 5 van de statuten is tevens vastgelegd dat leden van het bestuur geen beloning ontvangen voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het besturen van de Stichting. 

In artikel 12 lid 2 van de statuten staat dat bij ontbinding van de stichting het liquidatiesaldo ten goede komt aan een andere ANBI.

Hope Alive Ministries
RSIN 861826188
KvK nummer 80853889

Schuiven naar boven